. Home

 . Foto's

 . Ecuador

 . Het project

 . Gastenboek

Het project  Hét kenmerk van de inheemse samenleving is het bewijzen van wederdiensten, de “Minga”. Deze term staat voor het collectief verrichten van een taak. Het kan hier gaan om de aanleg van een irrigatiekanaal, of het herstellen van een huis. Van elk gezin werken dan verschillende leden mee aan dergelijke projecten.

Het stadje Guamote ligt in het Andesgebergte, ongeveer 240 kilometer ten zuiden van Quito. Het is de hoofdplaats van het gelijknamige kanton, dat samen met 9 andere kantons de provincie Chimborazo vormt. In Guamote is het project “Inti Sisa” gevestigd (Quichua voor ‘zonnebloem’). Inti Sisa is een educatief centrum ter ondersteuning van alles wat met educatie te maken heeft, zowel ruraal, technisch, beroepsvervolmakend als audiovisueel. Het project werd opgestart in 1991, maar pas in mei 2001 werden de statuten van de vzw “Fundación Centro Educativo INTI SISA” goedgekeurd door het Ecuadoraanse Ministerie van Onderwijs en Cultuur.

Het centrum organiseert allerhande activiteiten, ateliers en cursussen. Deze zijn er gekomen op vraag van zowel de indígena- als de mestiezengemeenschappen in en rond Guamote. Zo zijn er 96 “comunidades” of gemeenschappen in het kanton Guamote, verdeeld over 3 parochies. Iedere gemeenschap is goed gestructureerd, maar terzelfdertijd zeer arm, en voor velen biedt het centrum in Guamote een echte kans. Het onderwijs in de gemeenschappen kent immers grote problemen. Leerkrachten zijn slecht gevormd, en er is een groot gebrek aan didactisch materiaal. De cursussen in het centrum zijn toegankelijk voor iedereen, aan een zeer democratische prijs. Aan de armsten worden beurzen toegekend. De voornaamste doelgroep zijn echter vrouwen en kinderen.

Inti Sisa wil het onderwijs op alle mogelijke manieren ondersteunen: onderwijzers leren didactisch materiaal te maken, vormingscursussen geven, kinderen de meest elementaire vormen van hygiëne aanleren. In de bibliotheek en op het internet leren onderwijzers hoe ze opzoekingswerk kunnen verrichten. Op de computer leren ze lesvoorbereidingen te maken en op te slaan.

Het centrum wil eveneens kansen geven aan vrouwen, bijvoorbeeld in het naaiatelier. Dit geeft hen de mogelijkheid concreet dingen te maken die ze voor het huishouden en het gezin nodig hebben, en geeft hen meer zelfwaarde en zelfrespect. Daarnaast wordt een poging ondernomen om culturele waarden te verdedigen en te verbeteren. In het muziekatelier kunnen jongeren zich uitdrukken vanuit hun eigen cultuur. Er wordt tevens aangeleerd hoe men bezoekers op een respectvolle manier kan laten genieten van de culturele rijkdom van de indígenas. Een aantal gastenkamers biedt onderdak aan deze bezoekers, en zorgt eveneens voor een deel van de inkomsten voor het project. Door lokale mensen in dienst te nemen en hen de eindverantwoordelijkheid te geven over het centrum wordt gepoogd de migratie van indianen en mestiezen naar de grote steden tegen te gaan. Ook het racisme, tussen mestiezen en indianen onderling, wordt bestreden doordat beide bevolkingsgroepen in het centrum terecht kunnen.

De duurzaamheid van het project is gegarandeerd door de samenstelling van een VZW, waarin zowel indígenas, mestiezen als Belgen vertegenwoordigd zijn.

Centro Educativo INTI SISA
J.M. Plaza y García Moreno
Guamote-Chimborazo-Ecuador
Tel. 00-593-3-916.529
E-mail: intisisaguamote@yahoo.com
Website: www.intisisa.org

Coördinatie:
Esther De Groot
Rábida 403-417 y la Niña
Quito-Ecuador
00-593-22-235-336

Contact:
Greta Coninckx
Katteputstraat 10/24
1082 Brussel
02/456.07.56 of 0476/54.06.02
huis.shalom@skynet.be© 2019 - powered by wijgmaal.be - design by e-visible